top of page

Sürdürülebilir Tarım Nedir? Faydaları Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 8 Ağu 2023


Sürdürülebilir tarım; toprak, hava ve suyun bilinçli kullanılarak doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, çiftçilere gelir ve sağlıklı ortam sağlayan ekonomik ve sosyal yaşam yöntemleri ile tarım faaliyetlerinin ekosistem içinde yürütülmesini ifade eder. Sürdürülebilir tarımın özünde doğal kaynakların tahrip edilmeden besin üretiminin süresiz sağlanması bulunmaktadır.


Sürdürülebilir tarımın faydaları

  1. Doğal kaynakların korunması Sürdürülebilir tarım yöntemleri, çevreye zarar vermeden doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

  2. Toplumsal faydalar Yerel topluluklara ekonomik kalkınma ve iş olanakları yaratması gibi toplumsal faydalar sağlar. Ayrıca, sürdürülebilir tarım yöntemleri ile yerel gıda üretimi ve tüketimi desteklenerek toplumların sağlıklı beslenmesi ve gıda güvenliği sağlanır.

  3. Çevresel faydalar Sürdürülebilir tarım yöntemleri ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Toprak, su ve hava kalitesinin korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunur.

  4. İklim değişikliğiyle mücadele Sürdürülebilir tarım, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğine yol açan karbon ayak izini azaltır.

  5. Ekonomik faydalar Daha az enerji ve girdi kullanımıyla daha yüksek verimlilik sağlar. Sürdürülebilir tarım yöntemleri ile düşen maliyetler, çiftçilerin daha fazla ekonomik faydalar elde etmesini sağlar.

  6. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak

Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı ve korunması sayesinde gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakılmasına katkı sağlar.


Sürdürülebilir Tarım Çeşitleri


Sürdürülebilir tarım çeşitleri, doğal kaynakları koruyarak tarımsal üretim yapmak üzere tasarlanmış yöntemlerdir. Sürdürülebilir tarım yöntemleri çevreye zarar vermeden, uzun vadede çiftçilerin verimli üretim yapmalarını sağlar. Toprağı, su kaynaklarını, biyolojik çeşitliliği ve çiftçilerin sağlığını korumaya yönelik olduğu için sürdürülebilir tarım yöntemlerini kullanmak geleceğimiz için önemlidir. Sürdürülebilir tarım yöntemlerine şu örnekler verilebilir:


Organik Tarım: Kimyasal gübreler ve diğer sentetik maddeler yerine doğal gübreler ve biyolojik mücadele yöntemleri kullanılır.

Biyodinamik Tarım: Doğadaki döngülerin korunarak insan, bitki ve hayvanların bir bütün olarak ele alındığı sürdürülebilir bir tarım yaklaşımıdır.

Doğal Tarım: Organik gübrelerin ve materyallerin kullanımı ile hem toprağı işlemenin azaltılmasını hem de toprak verimliliğinin artırılmasını amaçlar.

Permakültür Hassas Uygulamalı Tarım: Doğal ekosistemlerden esinlenerek geliştirilmiş bir tarım yönetimidir. Bu yöntemde, bitkiler ve hayvanlar birbirleriyle etkileşim halinde, bütün bir sistem olarak çalışır.

İyi Tarım Uygulamaları: Doğal kaynaklar korunurken, tarımsal üretimin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını hedeflemektedir. Gübre, sulama, zararlılarla mücadele, hasat ve paketleme gibi tüm tarımsal süreçlerde belirli standartların takip edilmesini içerir.

Geleneksel Tarım: El ile yapılan tohumlama, doğal gübre kullanımı, sulama için el ile yapılan kanalların açılması, hasat zamanı el ile yapılan toplama işlemleri ve bitki hastalıklarının doğal yollarla kontrol edilmesi gibi uygulamalar yer alır.

Sürdürülebilir Tarım Neden Önemli?

Sürdürülebilir tarım gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasının güvence altına almayı hedeflediği için önemlidir. Artan dünya nüfusunun beslenme ve barınma gereksinimlerini karşılamak için kimyasal ağırlıklı tarım yerine, çeşitlilik içeren çevreye duyarlı tarımı desteklemektedir. İyi planlanmış sürdürülebilir tarım yöntemleri, doğal kaynakların korunmasını, çiftçilerin sosyal ve ekonomik refahını artırmayı ve besin güvenliğini sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bölgeye en uygun sürdürülebilir tarım yöntemlerini belirlemek için, coğrafi koşulları, doğal kaynakları, çiftçilerin ihtiyaçlarını ve tüketicilerin taleplerini dikkate almak gerekir.


Ceviz Trakya Sürdürülebilir Tarım Politikası

Ceviz Trakya, doğal kaynakları koruyarak toprak verimliliğini artıran ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde sürdürülebilir tarım yöntemlerini uygulamaya önem vermektedir. Sürdürülebilir tarım politikası doğrultusunda bölgesinin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır. 45 bin ceviz ağacı ile Türkiye'nin tek bir alanda kurulmuş en büyük ceviz kapama bahçesine sahip olan Ceviz Trakya, tarımın sürdürülebilirliğini sağlayan yöntemlerden yararlanarak "en iyi kalite cevizi, en sağlıklı şekilde üretilmiş ve paketlenmiş olarak sunmak” anlayışıyla çalışmaktadır.


Sürdürülebilir tarım politikalarının yöntemlerine uygun olarak üretilen kaliteli ve sağlıklı Chandler ceviz fidanının yetiştirilme serüveniyle ilgili yazımızı okumak için tıklayınız: Chandler Ceviz Fidanı

31 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page